Pesan Nabi Isa As

 

" Yaa Bani Isroil inni rosulullohi ilaikum, mushoddiqol lima baina yadaya minattauroti wa mubassiro birrosul ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad ..." Al ayah 

Setiap tanggal 25 Desember dalam hitungan tahun masehi, umat Nasrani diseluruh penjuru dunia memperingati Hari Natal. Diyakini sebagai hari kelahiran Isa Almasih yang mereka kenal sebagai Yesus Christus.

Bagaimana penyebutan Yesus Kristus dalam Kitab Suci Alqur’an ?

Agama Nasrani diantaranya Katholik & Kristen juga agama Islam termasuk agama samawi. Istilah samawi asal kata as-sama' artinya langit. Sama-sama punya kitab suci, wahyu juga Rosul (utusan ) dari Alloh Swt.
Lain pula dengan agama ardhi artinya bumi. Lahir dari proses pikiran manusia yang menyadari adanya kekuatan di luar dirinya. Agama ardhi di Indonesia seperti Hindu , Budha, Kong Fu Che. 

Alquran sebagai Kitab Suci wahyu illahi yang ditutunkan kepada Nabi Muhammad Saw merupakan kitab terakhir dan penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya.
Isi Alqur'an memuat kisah masa lalu , apa yang sedang terjadi bahkan rencana Alloh Swt yang akan terjadi kelak akhir jaman hingga kejadian surga -neraka.

Yesus Christus sebagaimana umat Nasrani menyebut, adalah putra Maryam dari keluarga Imron.
Kesamaan dengan Alqur'an adalah Isa bin Maryam. Surah Ali Imron menyebut juga Isa bin Maryam. Bahkan akan kelahirannya Maryam disebut pada ayat 35 surah Ali Imron tersebut.

Pesan Nabi Isa As

Surat Shof [61] : 6 " Wa idh qola Isa bnu Maryam- Yaa Bani Isroil inni rosulullohi ilaikum, mushoddiqol lima baina yadaya minattauroti wa mubassiro birrosul ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad".

Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad Saw.

Dan ketika Isa bin Maryam berkata : Hai bani Isroil sesungguhnya aku adalah utusan Alloh untuk kalian , membenarkan apa yang ada sebelum saya , dan saya memberi kabar gembira akan datangnya rosul setelahku namanya Ahmad.


 

Selengkapnya...