Iman Kepada Kitabillah

Hadits yang dimuat dalam Tafsir Ibnu Katsir itu mengkisahkan diskusi Rosululloh kepada para sohabat