Tadabur-17 : Penjara Pikiran

Pikiran kok dipenjara.....
Kan abstrak bukan wujud kebendaan. Tentu berbeda bila mempenjarakan pencuri, koruptor, penjahat dll

Orang yang dipenjara pikirannya menjadi tidak dapat berpikir bebas sesuai hati nurani. Penyebabnya boleh jadi faktor lingkungan atau merasa sudah nyaman dalam kondisi sebelumnya (status quo).

Di dalam Kitab Al-Quran penjara pikiran dilukiskan pada Surah Almaidah (5); 103. Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah[a], saaibah[b], washiilah[c] dan haam[d]. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya.

104 Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul." Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.

Orang musrik pada jaman dulu menjadikan a).Bahiroh ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.
b). Shaibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.
c).Washilah ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.
d).Haam: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. 

Perlakuan terhadap bahiirah, saaibah, washiilah dan haam ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah. 


Saudara-saudaraku, apa yang Alloh Swt lukiskan ayat di atas merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masa-di utusnya Rosulullohi SAW.
Dimana orang musrik mencampuradukkan peribadatan kepada Alloh Swt dengan tradisi budaya yang diterima secara turun-berturun.

Alloh Swt tidak memerintahkan tetapi mereka mengada-ada di dalam peribadatan. 
Kebanyakan mereka tidak menggunakan akal pikirannya. Artinya jika menggunakan akal pikiran tentunya mendengarkan perintah Alloh sebelum mengamalkan.

Ketika diseru untuk kembali kepada Alloh dan Rosulnya dengan cara belajar mengkaji quran dan Hadits mereka enggan. Karena sudah merasa cukup dengan apa yang telah didapatkan secara keturunan dari kakek nenek mereka.

Pikiran mereka terpenjara, tidak atau belum mampu keluar dari pola pikir lama. Susah sekali menerima ajaran Alloh Swt di dalam Kitab Quran dan tuntunan utusan Alloh di dalam kitab hadits.

Pengajian Quran dan Hadits yang dibacakan kemudian diartikan dijelaskan hingga paham justru dianggapnya ajaran baru, karena mbah-mbah mereka tidak mengajarkan seperti itu.

Atau berpikir bahwa mempelajari kandungan makna Quran Hadits itu sangat sulit denganbberbagai alasan yang sulit diurai.
 
Padahal jika bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Alloh Swt, Alloh menjanjikan kemudahan.
QS.As-Sarh (94);5-6 Maka sesungguhnya beserta kesulitan (ada) kemudahan- Sesunggunya beserta kesulitan ada kemudahan.
Terlebih belajar agama Islam, Alloh maha adil, maha murah tidak akan membuat agama menjadi sulit.
Alloh maha tahu seberapa kemampuan hambanya dalam menerima aturan agama. Setiap orang yang punya keinginan Alloh menjamin dapat menemukan jalan kebenaran. Tentunya dengan mengikuti tuntunan yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Mari buka pikiran, buka hati. Ikuti kajian yang telah tersedia dengan menunjukkan bukti-bukti dalil yang sudah jelas dan nyata ada dalam Quran dan Hadits.

Semoga Alloh Swt senantiasa menunjukkan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh.
Allohumma aamiin.