Tadabur-15 : Sindiran Halus

Rosululloh Saw ternyata menyampaikan nasihat kepada para sohabat dengan gaya bahasa yang indah.
Masih ingat LPM no.8 ?

Menghindarkan Penyesalan Terbesar Hari Kiyamat 

Penyesalan yang paling berat di hari kiyamat adalah orang yang memungkinkan padanya mencari ilmu menuntut ilmu Quran dan Hadits di dunia namun dia tidak melaksanakannya.
Bagian kata yang memungkinkan kepadanya. Kalimat itu mengandung pengertian bahwa dialah di antara orang-orang yang menyesal yang penyesalannay paling berat.

Bahasa "yang memungkinkan" seolah hanya jika memungkinkan atau sempat saja.
JIka tidak memungkinkan sehingga dia tidak sempat mengkaji ilmu agama seolah dimaklumi.

Teman, kata tersebut menyimpan sindiran halus. Apakah kesempatan hidupnya tidak dipakai untuk mengisi ruang dalam hati dengan nilai ketaqwaan ?
Apakah seorang karena kesibukan urusan duniawi sampai lalai tidak mengindahkan firman Sang Pencipta? 

Padahal jika dikembalikan kepada penciptaan makhluk bernama jin dan manusia semata hanyalah untuk menyembah kepadanya. Quran Surah Adzariyat (51);56 sudah menjelaskan yang demikian. Tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKU.

Kalau untuk jin tidak tahu ya bagaimana peribadatannya. Kan mereka makhluk ghoib, tidak kelihatan.

Semoga kita tidak termasuk orang lalai.
Sebaliknya berharap digolongkan umat yang beruntung, cinta Alloh dan dicintai oleh Alloh Swt. aamiin.