Tadabur-4: Ingin Amal Diterima Alloh SWT ?Klik image di atas utk memperjelas

Qola Rosulullohi SAW innAlloha ta'ala laa yaq'balu minal 'amali il-la ma kanu cholison wab'tughia bihi waj'huh

Sesungguhnya Alloh tidak menerima dari amalan kecuali apa yang ada bagi amal itu murni dan dicari dengan amal itu wajah Alloh.

Yak, orang beramal sebagai bentuk ibadah kepada Alloh tentunya berharap agar amalnya diterima oleh Alloh. Dengan amal diterima itulah kelak Alloh membalas dengan pahala.

Ternyata amal dapat diterima jika memenuhi kriteria yaitu muchlish yaitu murni dan mencari wajah Alloh.

Murni, pengertiannya seperti madu murni. Berarti alsi tanpa bahan tambahan apapun. Asli yang keluar dari perut lebah.
Amal murni amalan yang asli seperti Alloh perintahkan untuk itiba' / mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Muhammad SAW sebagai utusan Alloh. Tidak ditambah tidak dikurangi.

Kemudian kriteria yang kedua agar amal diterima Alloh niyat dalam beramal  harus karena Alloh semata.
Jika niyatnya cari pujian, riya pamer agar dilihat orang. Juga sum'ah pamer agar didengar orang. Maka amal yg seperti itu tidak diterima sehingga di akchirat lebur amalannya.

Nah untuk dapat diterima maka kedua syarat tersebut harus terintegrasi, bersenyawa dalam amalan ibadah kepada Alloh.
Salah satu tidak terpenuhi maka amalan tidak diterima.

Tentunya kita tidak ingin di dunia ini amalannya sudah banyak, sudah lama mengaji namun di akhirat tergolong orang yang rugi.